Nieuwsbericht

Wensen Creatieve sector Utrecht geinventariseerd door Creative Connection

Begin 2015 organiseerde Creative Connection twee bijeenkomsten om de wensen van de creatieve sector in de regio Utrecht te inventariseren. De uitkomsten zijn samengevat in een presentatie die we met jullie delen via Slideshare.

http://www.slideshare.net/creativeconnectionutrecht/creative-connection-…

Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn er actiepunten geformuleerd. WIl je een bijdrage leveren aan deze actiepunten en daarmee de creatieve industrie in de regio Utrecht, laat het ons weten!

Team Creative Connection

Michel van Velde, Martijn Rademakers, Paul Wilke en Joris Daalhuisen