Over ons

Creative Connection zet zich in voor de creatieve industrie in de regio Utrecht. Creative Connection heeft als doel de Utrechtse creatieve industrie te promoten en professionals te helpen met de promotie van hun werk. Denk hierbij aan deelname aan evenementen, het organiseren van evenementen, marketing/ pers/ pr activiteiten en het realiseren van cross-overs.

Creative Connection voor bedrijven en creatieven

Deelnemers aan Creative Connection krijgen een podium om zich zelf te presenteren, deelname aan evenementen en de mogelijkheid om te netwerken tijdens onze netwerkborrels. Daarnaast biedt Creative Connection ondersteuning in promotie en biedt binnenkort antwoord op vraagstukken als huisvesting, subsidiesmogelijkheden etc.

Wie zijn wij

Stichting Creative Connection is een initiatief van een groep Utrechtse vooraanstaande creatieve professionals op het gebied van reclame, communicatie, design, branding, (online) marketing en advies, cultuur en meer!

Doelstelling, reden en ambities

Creative Connection heeft als doel de creatieve industrie van Utrecht te promoten, te versterken en organisaties en professionals te ondersteunen. Denk hierbij aan deelname aan events, het organiseren van zakelijke events, marketing/pers/pr activiteiten en meer. De vraag naar professionele ondersteuning van de creatieve industrie van Utrecht op het gebied van pers, pr en organisatie groeit. Het uiteindelijke doel is om het marktaandeel van de Utrechtse creatieve industrie in Nederland te vergroten.

Return on Creativity

Creative Connection werkt graag samen met de Utrechtse kennisinstellingen om nieuwe (wetenschappelijke) inzichten om te zetten in praktische tools en werkwijzen voor de aangesloten bureaus. In de afgelopen vier jaar is een praktisch model ontwikkeld waarmee een betere voorspelling kan worden gedaan tussen de communicatiestrategie en de kans op feitelijke gedragsverandering. Dit zogenaamde DUS!Board draagt bij aan de accountability van communicatie-interventies. Het is de concrete output van een vier jaar lang lopend onderzoek (een zogenaamd RAAK MKB programma) onder de vlag ‘Return on Creativity’. Klik hier voor de resultaten van het programma. http://husite.nl/returnoncreativity/e-book-return-on-creativity/

Network is the message

Dit najaar start een nieuw onderzoeksprogramma in samenwerking met de HU. Onder de titel ‘The network is the message’, gaan we onderzoek doen naar naar de kritische succesfactoren van een campagne via sociale netwerken. Op basis van deze kennis wordt een toolkit voor community management ontwikkeld en beproefd waarmee bedrijven gerichter een netwerk kunnen activeren en geformuleerde marketingdoelstellingen kunnen managen dan wel bijsturen.
– Werven van team dagelijkse ondersteuning
– Werven van bedrijven/ participanten / partners voor Creative Connection
Om de impact en de slagkracht van Creative Connection te vergroten zoekt Creative Connection actief naar deelnemende bedrijven / participanten / partners om deel te nemen.

Voor wie?

Iedere in Utrecht gevestigde organisatie / professional die werkzaam is in de creatieve industrie in de regio Utrecht kan lid worden van Creative Connection.

Gedragscode

Creative Connection heeft als doelstelling om de creatieve industrie uit de regio Utrecht te promoten. Op Creative Connection worden successen van deelnemende bedrijven gepromoot. Op beurzen en andere evenementen, in persberichten, reacties vanuit Creative Connection op artikelen / blogposts staat het gezamenlijke belang centraal en dragen leden en bestuursleden de waarden van Creative Connection uit en nooit de eigen organisatie.

Voordelen lidmaatschap

Het belangrijkste doel van de Stichting is ‘growing the pie’. De Utrechtse Creatieve Industrie moet meer naamsbekendheid krijgen. Daarnaast krijgen deelnemers van Creatieve Industrie aanwezigheid op de Creatieve Industrie website, kunnen zij het logo van creative connection uitdragen op de eigen website, worden deelnemers van Creatieve Industrie vermeld op flyers en ander promotie materiaal.

Bestuur

Creative Connection wordt op persoonlijke titel bestuurd door Michel van Velde, Paul Wilke, RobertJan Mast en Massim Knaapen. Zij vormen het bestuur van de stichting.