Nieuwsbericht

Onderzoekers pleiten ervoor om het verdienvermogen van de Creatieve Industrie hoog op beleidsagenda’s te zetten.

Tijdens een lunchsessie op het Media Park in Hilversum zijn de resultaten van de Monitor Creatieve Industrie 2014 vaniMMovator gepresenteerd. De monitor constateert dat de banengroei van afgelopen jaren stagneert, dat er sprake is van toenemende schaalverkleining en dat het verdienvermogen van de sector onder druk staat. Onderzoekers pleiten ervoor om het verdienvermogen van de Creatieve Industrie hoog op beleidsagenda’s te zetten. Nader onderzoek is gewenst rond de waarde die de creatieve industrie toevoegt aan andere sectoren (in crossovers) en de ontwikkeling van Nederland tot creatieve economie.

De ontwikkelingen die hierboven beschreven worden zijn vooral te zien in steden. Steden die een omvangrijke economie kennen en daarbinnen een gevarieerd scala van activiteiten in en buiten de Creatieve Industrie kennen, hebben de beste voorwaarden voor groei. In Nederland voldoen Amsterdam en Utrecht het best aan dit profiel. In Amsterdam is de grootste concentratie van creatieve industrie te vinden (57.000). Hier is de Creatieve Industrie bovendien ook gegroeid in de crisisperiode 2011-2013 (+2.400 banen). De Utrechtse Creatieve Industrie is de tweede grootste met 11.000 banen. Hilversum is de stad waar met 22% het grootste deel van de economie bepaald wordt door de Creatieve Industrie, voornamelijk door de concentratie van de mediasector.

Lees het volledige verhaal hier:

http://immovator.nl/nieuws/groei-en-krimp-gaan-hand-hand-banenontwikkeling-creatieve-industrie-en-ict

Zie ook:

http://www.emerce.nl/nieuws/creatieve-sector-goed-285-duizend-banen